Navigácia

Obsah

Schôdza členov VZS

Typ: ostatné
 Schôdzu, ktorá sa konala 12.3.22, zahájil predseda Lukáš Kmošena, ktorý oznámil program schôdze a ten bol následne odsúhlasený. Keďže predsedovi a zvolenému výboru skončilo volebné obdobie, boli vyhlásené voľby, v ktorých boli podľa stanov VZS SČK volení predseda a podpredseda miestneho spolku.

Z troch kandidátov - Jan Kuska, Stanislav Jedlička a Vladimír Rengevič bol za nového predsedu zvolený Jan Kuska. Na post podpredsedu následne kandidovali Stanislav Jedlička a Vladimír Rengevič. Za nového podpredsedu bol zvolený Stanislav Jedlička. Po voľbe predsedu a podpredsedu členská schôdza jednohlasne určila nového pokladníka - Zuzanu Jedličkovú. Novy predseda a podpredseda miestneho spolku sa zhodli, že by mali radi pri sebe poradný organ tzv. Výbor - ten bol schválený členskou základňou. Do poradného organu boli vybraný Lukáš Kmošena, Svetlana Mudroňová a František Pradel.

Novozvoleným predsedom a podpredsedom bol predstavený návrh jednania s obcou L. Trnovec a Prevádzkovateľom Marafun namierený najmä na zlepšenie platových podmienok a schopnosťou doplnenia a obnovy zastaraného materiálu. Boli predstavene plány zabezpečovania rôznych športových akcii počas letnej sezóny. Budeme zabezpečovať triatlonový pretek na Čiernej Vode, triatlony Oravaman,  Jánošík. Bol predstavený plán obnovenia si vedomosti prvej pomoci pred zahájením letnej sezóny, plán propagácie a zviditeľňovania prace VZS MS LM na sociálnych sieťah.

 

 


Vytvorené: 27. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 27. 4. 2022 21:32
Autor: Michal Vrbka