Navigácia

Obsah

Školiace strediská

     Medzi najdôležitejšie aktivity VZS SČK patria školenia plavcov záchrancov, preventívna a záchranárska činnosť na vodných plochách a bazénoch, domáca a zahraničná športová činnosť, medzinárodná výmena informácií záchrany na vode,....    

     Školiace strediská VZS SČK (ŠS VZS SČK) zabezpečujú výchovu nových plavčíkov - záchranárov, školenie najskúsenejších členov VZS SČK na rôzne špecializácie a doškoľovanie všetkých členov VZS SČK po prirodzenom ukončení platnosti preukazov VZS SČK. Preukazy majú platnosť 5 rokov, potom sa musí plavčík záchranár povinne zúčastniť doškolenia a platnosť preukazu mu je predĺžená. Absolventi školení VZS SČK, ktoré je organizované podľa Pedagogického dokumentu VZS SČK (novelizovaný v roku 2002) získavajú dvojjazyčný preukaz VZS SČK označený symbolmi VZS SČK a ILS. Ten je oprávňuje k vykonávaní činnosti plavcov záchranárov a je rešpektovaný a uznávaný aj v zahraničí. ŠS VZS SČK sú rovnomerne rozmiestnené po území SR a dislokované pri SÚS SČK v Bratislave, Liptovskom Mikuláši a Prešove.

     

Školiace stredisko VZS SČK Liptovský Mikuláš

 

Kontakt:

Mgr. Marek Marcinčin Mobil: 0905 978 499, e-mail: marcincin.marek@szm.sk

Školiace stredisko VZS SČK organizuje kurzy:

 • "BRONZ"
 • "STRIEBRO"
 • Plavčík pre regeneračné, rehabilitačné a liečebné zariadenia (RRaLZ) s hĺbkou vody do 130 cm

 

Kalendár kurzov Školiaceho strediska VZS SČK Liptovský Mikuláš na rok 2020

1.    16. - 20.4.2020       Kurz BRONZ           Bazén AOS       Verejnosť
2.    16. - 18.4.2020       Kurz RRLZ-130       Bazén AOS       Verejnosť
3.    19.4.2020               Doškoľovací kurz   Bazén AOS       Verejnosť
4.    24. - 26.4.2020      Kurz RRLZ-130       Bazén AOS       Len pre študentov KU
5.    28.5. - 1.6.2020     Kurz BRONZ           Bazén AOS       Verejnosť
6.    28.5. - 30.5.2020  Kurz RRLZ-130       Bazén AOS       Verejnosť
7.    31.5.2020               Doškoľovací kurz   Bazén AOS       Verejnosť

Kurzy v mesiacoch apríl a máj 2020 sú kvôli koronavírusu ZRUŠENÉ a presunuté na neurčito. 


8.    26. - 28.6.2020     Kurz STRIEBRO     Lipt. Mara          Verejnosť
9.    November 2020  Kurz BRONZ          Bazén AOS        Len pre študentov AOS

 

PLAVEC ZÁCHRANÁR KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ BRONZ - PLAVČÍK PRE PLAVECKÉ BAZÉNY
Čo získate týmto kurzom:

 • kvalifikáciu „plavec-záchranár“ kvalifikačný stupeň BRONZ platnú na obdobie 5 rokov
 • medzinárodný preukaz VZS a ILS
 • možné členstvo v Slovenskom červenom kríži
 • metodickú príručku Plavec – záchranár

Podmienky účasti na kurze: prihláška a lekárske potvrdenie o schopnosti absolvovať kurz, vek min. 18 rokov splnenie vstupných plaveckých testov zaplatenie kurzového poplatku 150,-€

PLAVEC ZÁCHRANÁR – KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ STRIEBRO“ PLAVČÍK PRE OTVORENÉ VODNÉ PLOCHY
Čo získate týmto kurzom:

 • kvalifikáciu „plavec-záchranár“ kvalifikačný stupeň STRIEBRO platnú na obdobie 5 rokov
 • medzinárodný preukaz VZS a ILS
 • možné členstvo v Slovenskom červenom kríži
 • metodickú príručku Plavec – záchranár

Podmienky účasti na kurze: lekárske potvrdenie o schopnosti absolvovať kurz vek min. 18 rokov splnenie vstupných plaveckých testov zaplatenie kurzového poplatku 183,-€ (v prípade pokračovania z kval.stupňa BRONZ 67,- €).

DOŠKOLOVACIE KURZY KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ STRIEBRO A BRONZ
kurzom získate:

 • predĺženie platnosti preukazu o ďalších 5 rokov

kurzový poplatok 33,- €

PLAVČÍK PRE REGENERAČNÉ, REHABILITAČNÉ A LIEČEBNÉ ZARIADENIA (RRaLZ)

 • veková hranica 18 rokov
 • splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti (50 m v.sp. M: 1:00 min/ Ž : 1.10 min, preplávanie 10 m pod hladinou vody na zadržaný nádych, mŕtvy ťah (dead lift - M/70 kg, Ž/50 kg)
 • Podmienky účasti na kurze: prihláška a lekárske potvrdenie o schopnosti absolvovať kurz, vek min. 18 rokov splnenie vstupných plaveckých testov zaplatenie kurzového poplatku 80,-€

Informácie: Mgr. Marek MARCINČIN, Mobil: 0905 978 499, e-mail: marcincin.marek@szm.sk Školiace stredisko VZS SČK Liptovský Mikuláš Predbežné prihlášky, prípadne bližšie informácie: Školiace stredisko VZS SČK, Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš