Navigácia

Obsah

Oznamy školiaceho strediska

24.05.2021

Termíny kurzov 1

Termíny kurzov Školiaceho strediska VZS SČK na rok 2021

Školiace strediská VZS SČK (ŠS VZS SČK) zabezpečujú výchovu nových plavčíkov - záchranárov, školenie najskúsenejších členov VZS SČK na rôzne špecializácie a doškoľovanie všetkých členov VZS SČK po prirodzenom ukončení platnosti preukazov VZS SČK. Aktualizovali sme pre Vás termíny kurzov na rok 2021

Detail

Školiace strediská

     Medzi najdôležitejšie aktivity VZS SČK patria školenia plavcov záchrancov, preventívna a záchranárska činnosť na vodných plochách a bazénoch, domáca a zahraničná športová činnosť, medzinárodná výmena informácií záchrany na vode,....    

     Školiace strediská VZS SČK (ŠS VZS SČK) zabezpečujú výchovu nových plavčíkov - záchranárov, školenie najskúsenejších členov VZS SČK na rôzne špecializácie a doškoľovanie všetkých členov VZS SČK po prirodzenom ukončení platnosti preukazov VZS SČK. Preukazy majú platnosť 5 rokov, potom sa musí plavčík záchranár povinne zúčastniť doškolenia a platnosť preukazu mu je predĺžená. Absolventi školení VZS SČK, ktoré je organizované podľa Pedagogického dokumentu VZS SČK (novelizovaný v roku 2002) získavajú dvojjazyčný preukaz VZS SČK označený symbolmi VZS SČK a ILS. Ten je oprávňuje k vykonávaní činnosti plavcov záchranárov a je rešpektovaný a uznávaný aj v zahraničí. ŠS VZS SČK sú rovnomerne rozmiestnené po území SR a dislokované pri SÚS SČK v Bratislave, Liptovskom Mikuláši a Prešove.

     

Školiace stredisko VZS SČK Liptovský Mikuláš

 

Kontakt:

Mgr. Marek Marcinčin Mobil: 0905 978 499, e-mail: marcincin.marek@szm.sk

Školiace stredisko VZS SČK organizuje kurzy:

 • "BRONZ"
 • "STRIEBRO"
 • Plavčík pre regeneračné, rehabilitačné a liečebné zariadenia (RRaLZ) s hĺbkou vody do 130 cm

 

Kalendár kurzov Školiaceho strediska VZS SČK Liptovský Mikuláš na rok 2021

 

PLAVEC ZÁCHRANÁR KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ BRONZ - PLAVČÍK PRE PLAVECKÉ BAZÉNY
Čo získate týmto kurzom:

 • kvalifikáciu „plavec-záchranár“ kvalifikačný stupeň BRONZ platnú na obdobie 5 rokov
 • medzinárodný preukaz VZS a ILS
 • možné členstvo v Slovenskom červenom kríži
 • metodickú príručku Plavec – záchranár

Podmienky účasti na kurze: prihláška a lekárske potvrdenie o schopnosti absolvovať kurz, vek min. 18 rokov splnenie vstupných plaveckých testov zaplatenie kurzového poplatku 150,-€

PLAVEC ZÁCHRANÁR – KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ STRIEBRO“ PLAVČÍK PRE OTVORENÉ VODNÉ PLOCHY
Čo získate týmto kurzom:

 • kvalifikáciu „plavec-záchranár“ kvalifikačný stupeň STRIEBRO platnú na obdobie 5 rokov
 • medzinárodný preukaz VZS a ILS
 • možné členstvo v Slovenskom červenom kríži
 • metodickú príručku Plavec – záchranár

Podmienky účasti na kurze: lekárske potvrdenie o schopnosti absolvovať kurz vek min. 18 rokov splnenie vstupných plaveckých testov zaplatenie kurzového poplatku 183,-€ (v prípade pokračovania z kval.stupňa BRONZ 67,- €).

DOŠKOLOVACIE KURZY KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ STRIEBRO A BRONZ
kurzom získate:

 • predĺženie platnosti preukazu o ďalších 5 rokov

kurzový poplatok 33,- €

PLAVČÍK PRE REGENERAČNÉ, REHABILITAČNÉ A LIEČEBNÉ ZARIADENIA (RRaLZ)

 • veková hranica 18 rokov
 • splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti (50 m v.sp. M: 1:00 min/ Ž : 1.10 min, preplávanie 10 m pod hladinou vody na zadržaný nádych, mŕtvy ťah (dead lift - M/70 kg, Ž/50 kg)
 • Podmienky účasti na kurze: prihláška a lekárske potvrdenie o schopnosti absolvovať kurz, vek min. 18 rokov splnenie vstupných plaveckých testov zaplatenie kurzového poplatku 80,-€

Informácie: Mgr. Marek MARCINČIN, Mobil: 0905 978 499, e-mail: marcincin.marek@szm.sk Školiace stredisko VZS SČK Liptovský Mikuláš Predbežné prihlášky, prípadne bližšie informácie: Školiace stredisko VZS SČK, Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš