Zapožičiavanie materiálu

Podmienky pre zapožičiavanie materiálu MS VZS SČK

 

Výbor stanovil pravidlá pre zapožičiavanie materiálu zo skladu MS. Skladník - Pavol Strych. Prinášame ich teda k nahliadnutiu.