Kontakt

Adresa

Miestny spolok VZS SČK
Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: jano.kuska@gmail.com

Školiace stredisko:
Mgr. Marek Marcinčin
Mobil: 0905 978 499,
e-mail: marcincin.marek@szm.sk

Napíšte nám

Kontaktný formulár slúži k zaslaniu Vašej pripomienky či žiadosti.

Poznámka:
1) * Povinné
2) ** Postačuje vyplniť len jeden z uvedených kontaktov

Adresa**