Športové aktivity

VZS SČK

Dôležitou činnosťou VZS SČK sú záchranárske činnosti pri pretekov rôzneho športového zamerania na otvorených vodných plochách. Členovia týchto špecializovaných záchranárskych týmov uskutočňujú svoje aktivity pri pretekoch v jachtingu, rýchlostných člnov a vodných skútrov, slalomových a zjazdových pretekov na divokej vode, atď.

Jedným z výrazných úspechov VZS SČK sa stali vzťahy VZS SČK s ILS a ILSE (sekcia ILS pre Európu). Pravidelná účasť zástupcov VZS SČK na zasadaní orgánov ILSE a spoluúčasť na organizovaní a zabezpečení odborných aktivít ILSE získali veľmi dobré meno pre VZS SČK. Získané oficiálne a osobné vzťahy so zástupcami takmer všetkých záchranných služieb celého sveta dáva predpoklad k intenzívnejšiemu zapojeniu plavčíkov VZS SČK do medzinárodnej výmeny. Súčasné nepravidelné a centrálne neorganizované a nepodchytené pôsobenie členov VZS SČK v prímorských štátov je potrebné rozšíriť na pravidelné výmeny s možnosťou získavania a odovzdávania skúseností. Nadväzovanie intenzívnejších kontaktov v oblasti metodiky záchrany, jej organizačného a materiálneho zabezpečenia je v budúcom období plánované nielen s prímorskými štátmi, ale aj s vnútrozemskými štátmi ako je Česko, Rakúsko, atď.
Športová činnosť VZS SČK je považovaná za doplnkovú činnosť, to ale neznamená, že jej nieje venovaná patričná pozornosť. Jej cieľom je zvyšovanie výkonnosti plavčíkov záchranárov, prezentácia činnosti MS VZS SČK, medializácia a propagácia VZS SČK, získavanie nových plavčíkov aj z okruhu súčasných a bývalých plavcov a športovcov, reprezentácia VZS SČK v zahraničí. Základom športovej činnosti VZS SČK ostávajú domáce Majstrovstvá VZS SČK, ktoré slúžia ako celoslovenské stretnutie plavčíkov - záchranárov SR. Súťaží sa na nich v disciplínách, ktoré sa mierne odlišujú od oficiálnych športových disciplín ILS, ale v záujme zachovania určitej tradície boli zachované. Na týchto pretekoch sa v nedávnej minulosti zúčastňovali aj pretekári zo zahraničia (Česká republika).
Reprezentačné družstvá VZS SČK sa v minulých rokoch viac menej pravidelne zúčastňovali na medzinárodných pretekoch, napr. v roku 1998 na Majstrovstvách sveta "Rescue 98", na majstrovstvách Európy 1999 v belgických Antverpách, na Nemeckom pohári vo Warendorfe. V poslednom období to bola účasť mužskej reprezentácie na Majstrovstvách Vodnej záchrannej služby Českej republiky v roku 2002 na Nechranickej priehrade u Chomutova. Predovšetkým nedostatok financií bráni tomu, aby sa reprezentačné družstvo VZS SČK stabilizovalo a pravidelne reprezentovalo VZS SČK na medzinárodných súťažiach. Pozvánky na rôzne súťaže pre reprezentáciu VZS SČK prichádzajú pravidelne každý rok.
    Za výrazný organizačný, spoločenský a športový úspech VZS SČK sa môže považovať zorganizovanie 8. Majstrovstiev Európy vodných záchranárov juniorov a junioriek v roku 2000 v Liptovskom Mikuláši. Majstrovstiev sa zúčastnilo 11 družstiev a 100 športovcov z celej Európy. Preteky boli prvý krát organizované v niektorom zo štátov tzv. bývalého východného bloku. Organizácia pretekov, celkové zabezpečenie a športová úroveň boli prítomnými delegátmi a funkcionármi ILSE hodnotené veľmi kladne.

Športové aktivity VZS SČK sú považované za doplnkovú činnosť. Ich cieľom je zvyšovanie výkonnosti plavčíkov záchranárov, prezentácia činnosti MS VZS SČK, medializácia a propagácia VZS SČK, získavanie nových plavčíkov z okruhu súčasných a bývalých plavcov a športovcov. Vyvrcholením športovej činnosti plavčíkov - záchranárov VZS SČK sú Majstrovstvá Slovenska VZS SČK. Súťaži sa v kategóriách:

Jednotlivci - členovia VZS SČK (ťahanie bremena, plávanie s ABC, ovládanie veslice, ovládanie surfového plaváka, hod záchranárskou loptou).

 

vzs

Družstvá – štvorčlenné (min. trojčlenné) družstvá zložené z členov VZS SČK, pričom podmienkou ich vytvorenia je spoločná príslušnosť k rovnakému MS VZS SČK (záchrana so surfovým plavákom, záchranným pásom, záchrana s veslicou).
Súčasťou Majstrovstiev Slovenska VZS je aj Memoriál Dr. Mariána Filčáka. Súťaží sa v disciplíne (železný muž, vlajočky, plávanie).