Školiace strediská

Medzi najdôležitejšie aktivity VZS SČK patria školenia plavcov záchrancov, preventívna a záchranárska činnosť na vodných plochách a bazénoch, domáca a zahraničná športová činnosť, medzinárodná výmena informácií záchrany na vode,....    

Školiace strediská VZS SČK (ŠS VZS SČK) zabezpečujú výchovu nových plavčíkov - záchranárov, školenie najskúsenejších členov VZS SČK na rôzne špecializácie a doškoľovanie všetkých členov VZS SČK po prirodzenom ukončení platnosti preukazov VZS SČK. Preukazy majú platnosť 5 rokov, potom sa musí plavčík záchranár povinne zúčastniť doškolenia a platnosť preukazu mu je predĺžená. Absolventi školení VZS SČK, ktoré je organizované podľa Pedagogického dokumentu VZS SČK (novelizovaný v roku 2002) získavajú dvojjazyčný preukaz VZS SČK označený symbolmi VZS SČK a ILS. Ten je oprávňuje k vykonávaní činnosti plavcov záchranárov a je rešpektovaný a uznávaný aj v zahraničí. ŠS VZS SČK sú rovnomerne rozmiestnené po území SR a dislokované pri SÚS SČK v Bratislave, Liptovskom Mikuláši a Prešove.