Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra VZS SČK

Organizačnú štruktúru VZS SČK tvoria miestne spolky VZS SČK (MS VZS SČK) a školiace strediská VZS SČK (ŠS VZS SČK). VZS SČK ma vo svojej organizačnej štruktúre pri územných spolkoch SČK:

A: Miestne spolky vodnej záchrannej služby Slovenského Červeného kríža

MS VZS SČK v Bratislave,
MS VZS SČK v Liptovskom Mikuláši,
MS VZS SČK v Prešove,                                                               vzs
MS VZS SČK v Snine,
MS VZS SČK v Michalovciach,
MS VZS SČK v Leviciach,
MS VZS SČK v Komárne,
MS VZS SČK v Dunajskej Strede.

B: Školiace strediská vodnej záchrannej služby Slovenského Červeného kríža

ŠS VZS SČK v Bratislave,

ŠS VZS SČK v Liptovskom Mikuláši,

ŠS VZS SČK v Prešove.