Školiace stredisko VZS SČK LM

Kontakt:

Mgr. Marek Marcinčin Mobil: 0905 978 499, e-mail: marcincin.marek@szm.sk

Školiace stredisko VZS SČK organizuje kurzy:

 • "BRONZ"
 • "STRIEBRO"
 • Plavčík pre regeneračné, rehabilitačné a liečebné zariadenia (RRaLZ) s hĺbkou vody do 130 cm

 

Kalendár kurzov Školiaceho strediska VZS SČK Liptovský Mikuláš na rok 2024

 

PLAVEC ZÁCHRANÁR KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ BRONZ - PLAVČÍK PRE PLAVECKÉ BAZÉNY
Čo získate týmto kurzom:

 • kvalifikáciu „plavec-záchranár“ kvalifikačný stupeň BRONZ platnú na obdobie 5 rokov
 • medzinárodný preukaz VZS a ILS
 • možné členstvo v Slovenskom červenom kríži
 • metodickú príručku Plavec – záchranár

Podmienky účasti na kurze: prihláška a lekárske potvrdenie o schopnosti absolvovať kurz, vek min. 18 rokov splnenie vstupných plaveckých testov zaplatenie kurzového poplatku 200,-€

PLAVEC ZÁCHRANÁR – KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ STRIEBRO“ PLAVČÍK PRE OTVORENÉ VODNÉ PLOCHY
Čo získate týmto kurzom:

 • kvalifikáciu „plavec-záchranár“ kvalifikačný stupeň STRIEBRO platnú na obdobie 5 rokov
 • medzinárodný preukaz VZS a ILS
 • možné členstvo v Slovenskom červenom kríži
 • metodickú príručku Plavec – záchranár

Podmienky účasti na kurze: lekárske potvrdenie o schopnosti absolvovať kurz vek min. 18 rokov splnenie vstupných plaveckých testov zaplatenie kurzového poplatku 100,-€ (v prípade pokračovania z kval.stupňa BRONZ 50,- €).

DOŠKOLOVACIE KURZY KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ STRIEBRO A BRONZ
kurzom získate:

 • predĺženie platnosti preukazu o ďalších 5 rokov

kurzový poplatok 50,- €

PLAVČÍK PRE REGENERAČNÉ, REHABILITAČNÉ A LIEČEBNÉ ZARIADENIA (RRaLZ)

 • veková hranica 18 rokov
 • splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti (50 m v.sp. M: 1:00 min/ Ž : 1.10 min, preplávanie 10 m pod hladinou vody na zadržaný nádych, mŕtvy ťah (dead lift - M/70 kg, Ž/50 kg)
 • Podmienky účasti na kurze: prihláška a lekárske potvrdenie o schopnosti absolvovať kurz, vek min. 18 rokov splnenie vstupných plaveckých testov zaplatenie kurzového poplatku 120,-€

Informácie: Mgr. Marek MARCINČIN, Mobil: 0905 978 499, e-mail: marcincin.marek@szm.sk Školiace stredisko VZS SČK Liptovský Mikuláš Predbežné prihlášky, prípadne bližšie informácie: Školiace stredisko VZS SČK, Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš